Ha külföldön van az eladó, vagy a vevő

Ha az ingatlan eladó, vagy vevő magyar állampolgár ugyan, de tartósan külföldön tartózkodik, akkor megoldható-e, hogy megtörténhessen az adásvétel anélkül, hogy haza kellene utaznia?

A válasz röviden az, hogy igen, de a helyzet nem olyan egyszerű.

Kezdjük azzal, hogy az ingatlan adásvétel földhivatali benyújtása közokiratban történhet. A közokiratot például ügyvédnek kell ellenjegyeznie. Magánszemélyek egymás közötti szerződése – még akkor is, ha két tanú van rajta, vagy akár saját kezűleg is írja – magánokiratnak minősül, nem megfelelő erejű dokumentumok a földhivatalhoz történő benyújtásnál.

Ha az ingatlan adásvételhez külföldön tartózkodik valamelyik fél, akkor nem adhat magánokiratban meghatalmazást magányszemélynek, vagy például ingatlan forgalmazó cégnek, hogy a külföldi tartózkodás alatt intézkedhessen és képviselje a megbízót az ingatlan adásvétellel kapcsolatos ügyekben.

A helyzet mégis orvosolható:

Ha a külföldön tartózkodó fél abban az országban, ahol ideiglenesen, vagy állandó jelleggel él, akkor a magyar nagykövetségen, konzulátuson alá tudja írni azt az iratot, ami az adásvételhez szükséges. Ezt a nagykövetségen hitelesítik. Ha a konzulátus, vagy a nagykövetség távol van a szerződő fél lakóhelyétől, akkor kereshet közelebbi megoldást: olyan közjegyzőt, aki szintén elvégezheti ezt a hitelesítést.

>Nem minden közjegyző felel meg ennek az elvárásnak. Csak olyan közjegyző alkalmas ellenjegyzésre, aki úgynevezett hitelesítő lenyomatot (apostile) tud az iratra tenni.

Az általam ajánlott ügyvédeknek ilyen jellegű gyakorlata megvan, tehát, amennyiben vagy az eladó, vagy a vevő külföldön tartózkodik, akkor az adásvétel lebonyolításához megvan a pontos forgatókönyv.

A fenti módszer abban az esetben is használható, ha más ingatlan átírással kapcsolatos (ajándékozás, haszonélvezeti jog bejegyzés stb.) ügyben külföldön tartózkodik valamelyik szerződő fél.

Scroll to top