Ingatlan ajándékozás és a köteles rész

kezdjük annak tisztázásával, hogy mi a köteles rész

661. § Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát, bejegyzett élettársát, továbbá szülőjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne.

Ez annyit jelent, hogy az örökhagyó halálával a törvényben felsorolt családtag egyébként örökös lenne, akkor jár neki a köteles rész.

Ajándékozásnál ezt figyelembe kell venni, ugyanis amennyiben az ajándékozás az ajándékozó, (örökhagyó) halálát megelőző 15 éven belül történt, akkor a köteles rész erre az ajándékra is vonatkozik.

666. § (1) A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott adományok juttatáskori tiszta értéke.

Példa: az egyik testvér ajándékot kap a szülőtől, akkor a másik testvért is megilleti a köteles rész, amennyiben a szülő halálát megelőző 15 éven belül volt az ajándékozás.

Ha az ingatlan értéke 15 mFt, akkor a természetes örökléssel 7,5 mFt lett volna a testvéré. A köteles rész ennek 50 %-a. A testvért tehát 3,750,000.- Ft illeti meg, aki nem kapott ajándékot.

Scroll to top