Ingatlan illeték vagyonmegosztás esetén

Válás esetén a felek dönthetnek úgy, hogy az egyik házastárs fogja a teljes ingatlant “megkapni”. Tegyük fel, hogy a házastársak 1/2 – 1/2 arányban voltak tulajdonosok. Az a házastárs, amelyik a vagyonmegosztás után 1:1 tulajdonos lett, tulajdonképpen 1/2 tulajdonrészt szerzett. Ezt a Földhivatalhoz ügyvédi ellenjegyzéssel lehet benyújtani.

A vagyonszerzés illeték köteles. Számítási módja az ingatlan adásvételi illetékének számítási módjával egyezik.

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén

25. § (1) Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megosztás folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszabni.
(2) Házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén az értékkülönbözetet a közös vagyon értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az értékkülönbözet után a vagyonszerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Ha valamelyik fél csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert a közös tartozásból is többet vállalt át, és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti, illeték kiszabásának nincs helye.
(3) Az élettársak közös tulajdonának megszüntetése esetén a közös tulajdonban való részesedésük arányára figyelemmel a (2) bekezdést kell alkalmazni.

Scroll to top