Illeték változások 2013-tól

Várhatóan a családi gazdálkodóknak nem kell illetéket fizetniük termőföld vásárláskor. Fiatalok első lakáshoz jutási kedvezményének mértéke nem változik, viszont a 8 milliós értékhatárról 15 mFt-ra emelkedik az igénybevételi korlát felső határa. A kedvezmény mértéke továbbra is az illeték 50 %-a, de maximum 40 eFt. Ha végigszámoljuk, akkor 2 millió forintnál kisebb lakás vásárlása esetén az...

Ingatlan ajándék visszavonása

Előfordulhat olyan eset, amikor az ajándékozó visszavonhatja az adott ajándékot. Igaz ez ingatlan ajándékozás esetére is. Csak akkor vonható vissza az ajándék, ha ennek tényét ajándékozáskor írásba foglalják. 579. § (2) Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Az ajándékozás tényét a földhivatalnál is nyilvántartásba kell venni. 582. § (1) A még meglevő ajándékot...

Ingatlan ajándékozás és a köteles rész

kezdjük annak tisztázásával, hogy mi a köteles rész 661. § Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát, bejegyzett élettársát, továbbá szülőjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne. Ez annyit jelent, hogy az örökhagyó halálával a törvényben felsorolt családtag egyébként örökös lenne, akkor jár neki a köteles rész. Ajándékozásnál...

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog

Kérdés Özvegy férfi saját lakását kiskorú unokájára iratja úgy, hogy magának haszonélvezeti joga maradjon. Ezután megnősül, 25 évig él házasságban, majd meghal. Megilleti-e automatikusan özvegyét a haszonélvezeti jog, vagy a közben nagykorúvá vált unoka kiteheti az ingatlanból? Válasz A holtig tartó haszonélvezet a halállal megszűnik, automatikusan. Ptk. 615. § (1) Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa...

Kockázat ingatlan ajándékozásnál

Van, aki ajándékozással próbál kibújni az alól, hogy az ingatlant adóssága miatt elárverezzék. Azt feltételezik, hogyha az ingatlant elajándékozzák (mondjuk kiskorú) gyermeküknek, akkor a gyerekektől nem lehet visszavenni az ajándék ingatlant. Ez tévedés. Az ajándékozási szerződés megtámadható, ha rosszhiszeműség, vagy fedezetelvonás bizonyítható. Ha az eljárás megindult, akkor bármilyen lépés kockázatos lehet. Ha az ingatlanon már...

Amit a törvények engednek, az nem adócsalás

Ez a kiskapu megszűnt azzal, hogy 5 éven belüli lakóingatlan értékesítés esetén nem az árkülönbözet, hanem az ingatlan vételára az adóalap. Továbbra is működik viszont, ha nem lakóingatlanról van szó. Tegyük fel, hogy valaki olcsón tudott lakáshoz hozzájutni. (árverés, önkormányzati lakás megvásárlása stb útján) Tegyük fel, hogy rövid időn belül el szeretné adni lényegesen magasabb...

18 évnél fiatalabb személy megajándékozása

A cselekvőképesség: Az cselekvőképes, aki döntéseit sajátmaga képes meghozni, saját ügyeiben megfontolásra képes. A cselekvőképes személy sajátmaga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot, nem áll senkinek a felügyelete alatt. Cselekvőképes minden nagykorú, feltéve, hogy a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Különszabály: A 16 évet betöltött személy akkor válik nagykorúvá, ha törvényesen...

Mezőgazdasági ingatlan átruházása családon belül

Csak bizonyos feltételekkel ruházható át … … a mezőgazdasági ingatlan és ingóság illetékmentesen családtagoknak. Feltételek vannak azért! A megajándékozott családtagnak mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia. Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységgel felhagy az új tulajdonos, akkor az illetékmentessége is megszűnik. Itt nem ajándékozási illetékről beszélünk, hanem visszterhes vagyonszerzési illetékről. 28. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: q)...

Még a vér szerinti rokonoknak is kell illetéket fizetnie!

Sokan azt hiszik, hogy… … az augusztus 1-től hatályos illetéktörvény alapján , hogy a vér szerinti rokonok közötti ajándékozás és öröklés is illetékmentes. Tévedés! Illetéket kell fizetni, ha… … nem egyenesági rokonok közt jön létre a vagyonszerzés. (öröklés, ajándékozás) Ismételjük át, hogy kiknek nem kell illetéket fizetni ajándékozás, vagy öröklés esetén:Az egyenesági rokonok mentesek az...

Scroll to top