Haszonélvezeti jog eladása (átengedése)

A haszonélvezet személyhez kötött jog. Átadni, eladni nem lehet. De a haszonélvezeti jog gyakorlása átengedhető. (vagyis átengedhető a haszonélvezeti jogból eredő nyereség másnak, de a tulajdoni lapon a haszonélvezeti jog marad ugyanazon a személyen.) Viszont a jog gyakorlásának átengedésekor a tulajdonos bejelentheti igényét az alábbi törvényi szerint. “Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor...

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

Kérdés: “Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?” Válasz: Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot: 20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. §...

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog

Kérdés Özvegy férfi saját lakását kiskorú unokájára iratja úgy, hogy magának haszonélvezeti joga maradjon. Ezután megnősül, 25 évig él házasságban, majd meghal. Megilleti-e automatikusan özvegyét a haszonélvezeti jog, vagy a közben nagykorúvá vált unoka kiteheti az ingatlanból? Válasz A holtig tartó haszonélvezet a halállal megszűnik, automatikusan. Ptk. 615. § (1) Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa...

18 évnél fiatalabb személy megajándékozása

A cselekvőképesség: Az cselekvőképes, aki döntéseit sajátmaga képes meghozni, saját ügyeiben megfontolásra képes. A cselekvőképes személy sajátmaga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot, nem áll senkinek a felügyelete alatt. Cselekvőképes minden nagykorú, feltéve, hogy a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Különszabály: A 16 évet betöltött személy akkor válik nagykorúvá, ha törvényesen...

Scroll to top