Haszonélvezeti jog eladása (átengedése)

 haszonélvezeti jog   Haszonélvezeti jog eladása (átengedése) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 282012
 

A haszonélvezet személyhez kötött jog. Átadni, eladni nem lehet. De a haszonélvezeti jog gyakorlása átengedhető. (vagyis átengedhető a haszonélvezeti jogból eredő nyereség másnak, de a tulajdoni lapon a haszonélvezeti jog marad ugyanazon a személyen.)

Viszont a jog gyakorlásának átengedésekor a tulajdonos bejelentheti igényét az alábbi törvényi szerint.

“Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára nem tart igényt.”

Amit lehet tenni:

A jelenlegi haszonélvező lemond a haszonélvezeti jogáról és egy másik személy javára új haszonélvezet kerül bejegyzésre. (Ehhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges!)

A haszonélvezeti jog ilyen módon történő lecserélése illetékköteles. A haszonélvezeti jog illetékének kiszámításához itt talál segítséget:

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

 adásvétel, haszonélvezeti jog, illetek, illeték-kedvezmény   Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
feb 222012
 

Kérdés:

“Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?”

Válasz:

Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot:

20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. § szerint számított – haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.
(2) Ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik, ez esetben a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése illetékmentes. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

Ezek szerint első lépésben ki kell számolni a haszonélvezeti jog értékét!
Az egy éves érték a 27 mFt 1/20 része = 1,350,000.- Ft;
A haszonélvezet értékének számítása az életkor alapján az egy éves érték 8-szorosa =10,800,000.- Ft;
Ezzel az értékkel kell csökkenteni az ingatlan értékét az illeték alap kiszámításakor: 27 mFt – 10,8 mFt = 16,200,000.- Ft
A fizetendő illeték értéke 568 eFt

A haszonélvezet bejegyzéséhez ügyvéd kell! Itt kérhet ajánlatot:

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog

 ajándékozás, haszonélvezeti jog   Örökölhető-e a haszonélvezeti jog bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
okt 302011
 

Kérdés

Özvegy férfi saját lakását kiskorú unokájára iratja úgy, hogy magának haszonélvezeti joga maradjon. Ezután megnősül, 25 évig él házasságban, majd meghal. Megilleti-e automatikusan özvegyét a haszonélvezeti jog, vagy a közben nagykorúvá vált unoka kiteheti az ingatlanból?

Válasz

A holtig tartó haszonélvezet a halállal megszűnik, automatikusan.

Ptk. 615. § (1) Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog).

Mivel tulajdonjoga nem állt fenn az ingatlanban az örökhagyónak, így az nem volt tárgya a hagyatéknak, erre tekintettel özvegyi haszonélvezet sem terjed ki rá.

Az özvegyet “ki lehet tenni” az ingatlanból, hiszen nincs jogcíme az ott lakásra.

18 évnél fiatalabb személy megajándékozása

 ajándékozás, haszonélvezeti jog   18 évnél fiatalabb személy megajándékozása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
nov 242010
 

A cselekvőképesség:

Az cselekvőképes, aki döntéseit sajátmaga képes meghozni, saját ügyeiben megfontolásra képes. A cselekvőképes személy sajátmaga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot, nem áll senkinek a felügyelete alatt. Cselekvőképes minden nagykorú, feltéve, hogy a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Különszabály: A 16 évet betöltött személy akkor válik nagykorúvá, ha törvényesen házasságot kötött. Az “így szerzett” nagykorúság az esetleges válással nem szűnik meg.

Kiskorúság:

A kiskorúság fogalmát a PTK. a következő módon határozza meg.

12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.

A kiskorú nem cselekvőképes.

Felügyeletét a szülők együttesen látják el. Ezt a Családjogi törvény határozza meg.

70. § A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.

Értelmezés

Mivel a kiskorú gyermek nem cselekvőképes, ezért ajándékozási szerződést sem írhat alá, ingatlan adásvételi szerződésben nem írhat alá vevőként. Így az ingatlan ajándékozási szerződést is a szülők együtt írhatják alá a gyermek, mint ajándékozott nevében.

72. § (1) A szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják - ellentétes megállapodásuk hiányában akkor is, ha már nem élnek együtt.

Gondolni kell a későbbiekre! Ha egy fiatalkorú ajándékot kap, vagy adásvételi szerződésben vevőként szerepel, akkor az ingatlan esetleges értékesítésénél már nem elegendő a szülők aláírása. A fiatalkorú vagyonával a szülő korlátozottan rendelkezik.
Ha viszont a gyermek időközben elérte a nagykorúságot, vagy 16 éves elmúlt és házasságot kötött, akkor az ingatlan felett szabadon rendelkezik. Ha az ajándékozó a az ajándékozáskor az ingatlanban lakik, akkor célszerű az ajándékozó részére holtig tartó haszonélvezeti jog bejegyzése.

Kérjen ügyvédi közreműködést az ajándékozáshoz és a haszonélvezet bejegyzéséhez!

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.