Illeték változások 2013-tól

 ajándékozás, illetek, illeték-kedvezmény   Illeték változások 2013-tól bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
okt 072012
 

Várhatóan a családi gazdálkodóknak nem kell illetéket fizetniük termőföld vásárláskor.

Fiatalok első lakáshoz jutási kedvezményének mértéke nem változik, viszont a 8 milliós értékhatárról 15 mFt-ra emelkedik az igénybevételi korlát felső határa. A kedvezmény mértéke továbbra is az illeték 50 %-a, de maximum 40 eFt. Ha végigszámoljuk, akkor 2 millió forintnál kisebb lakás vásárlása esetén az illeték kisebb, mint 80 eFt, tehát ez az a határ ami alatt nem érvényesíthető teljes mértékben az illeték kedvezmény. De hol van 2 millió forint alatt lakás? Az újdonság az, hogy eddig 8 milliós lakás esetén lehetett igénybe venni ezt a kedvezményt. Sajnos ez bizonyos városokban erős korlátozást jelentett. A 2013 január 1-től bevezetésre kerülő új összeghatár már nagyobb városokban is reális kedvezmény lehetőséget biztosít a fiatalok számára. Természetesen továbbra is érvényes, hogy két fiatal nem vonhatja össze ezt a kedvezményt, vagyis együtt nem vehetnek 30 milliós ingatlant.

A legnagyobb változás az, hogy jövőre az ajándékozás illetéke rokonsági fok figyelembe vétele nélkül egységesen 18 % lesz. Továbbra is érvényben marad az, hogy az egyenesági rokonok közt (felmenő és lemenő ág, az oldalág nem!) illetékmentes lesz az ajándékozás.

Nem kell tranzakciós adót fizetni

 illetek, illeték-kedvezmény   Nem kell tranzakciós adót fizetni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Júl 072012
 

Az ingatlan adásvétel leggyakrabban banki pénzmozgással jár. Egy 15 milliós adásvételnél a tervezet szerint 15 ezer forintos tranzakciós illetéket kell fizetni. Ez olyan kiadás, amire mind az ingatlan eladónak, mind a vevőnek fel kell készülnie. Ilyen mennyiségű pénz általában bankban van, tehát akár készpénz felvétellel, akár átutalással történik a vételár megfizetése az 1 ezrelékre tervezett tranzakciós adóval mindkét félnek számolnia kell. Ha belegondolunk, nem is rossz bevétel lesz ez az államnak! 15 milliós ingatlan pénzmozgásai legalább 30 ezer forintot hoznak az államháztartásnak!

A most napvilágra került tájékoztatás szerint a törvénytervezet úgy rendelkezik, hogy a hitellel történő vásárlásnál a hitel felvételére és törlesztésére nem kell tranzakciós adót fizetni. Ha valaki 15 milliós ingatlant 8 milliós hitellel vásárolja meg, akkor ennek illeték vonzata 8,000 Ft-tal lehet kevesebb. Ráadásul a hitel törlesztéskor sem kell kifizetni ezt az illetéket. Ha a 8 millió helyett kamattal mondjuk 11 milliót fizet a vásárló, akkor ez 11 eFt tranzakciós adó megtakarítással járna.

Cikkünk a törvénytervezet megjelenése előtt készült. 2012. július 7-én. Hiteles információkkal az illetéktörvény módosításakor újra jelentkezünk.

Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től

 illetek, illeték-kedvezmény, Nincs kategorizálva   Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 132012
 

Változik az ingatlan forgalmazással és lízingeléssel foglalkozó cégek illetékfizetési módja. (egységesítésre kerültek) Az ilyen vállalkozások a 4 millió forintnál nagyobb értékű ingatlan esetében is 2 %-os illetékfizetésre kötelezettek. A fenti tevékenységet végző vállalkozásoknak két feltételnek meg kell felelniük: hogy

(1) előző adóévi nettó árbevételüknek legalább 50%-ban e tevékenységből kell származnia
(2) és nyilatkozatban kell vállalniuk a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésekor a bejelentéstől számított két éven belül eladják, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adják.

A másik változás: Eddig a lakóház építésére alkalmas telek vásárlásához teljes illetékmentességet élvez a vevő, ha nyilatkozik arról, hogy 4 éven belül új lakóházat épít és ahhoz a lakhatási engedélyt is megszerzi. A változás az, hogy öröklési, ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet a természetes személy örököse is igénybe veheti azon határidőig, amíg ez az örökhagyónak rendelkezésre állt. Az örököst is megilleti az illetékmentesség, ha a nevére szóló használatba vételi engedéllyel igazolja a lakóház határidőre történő felépítését.

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

 adásvétel, haszonélvezeti jog, illetek, illeték-kedvezmény   Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
feb 222012
 

Kérdés:

“Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?”

Válasz:

Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot:

20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. § szerint számított – haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.
(2) Ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik, ez esetben a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése illetékmentes. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

Ezek szerint első lépésben ki kell számolni a haszonélvezeti jog értékét!
Az egy éves érték a 27 mFt 1/20 része = 1,350,000.- Ft;
A haszonélvezet értékének számítása az életkor alapján az egy éves érték 8-szorosa =10,800,000.- Ft;
Ezzel az értékkel kell csökkenteni az ingatlan értékét az illeték alap kiszámításakor: 27 mFt – 10,8 mFt = 16,200,000.- Ft
A fizetendő illeték értéke 568 eFt

A haszonélvezet bejegyzéséhez ügyvéd kell! Itt kérhet ajánlatot:

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.

Médiakampány az energetikai tanúsítványról

 energetikai tanúsítvány, illetek, ingatlan-jogok, tulajdoni-lap   Médiakampány az energetikai tanúsítványról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jan 092012
 

Tegyük tisztába…

…hogy a földhivatalnak van-e jogában elutasítani egy adásvétel bejegyzését, amennyiben nincs energetikai tanúsítványa az ingatlannak…

Az Ingatlan nyilvántartásról szóló (továbbiakban Inytv.) és a végrehajtási rendelete nem említi az energetikai tanúsítványt, de ez várható is volt, a jogszabály ennél plasztikusabban fogalmaz.

Ami esetlegesen vonatkoztatható lehet erre a körülményre, az az Inytv. “Bejegyzéshez szükséges igazolások” címe. 37. § (1) A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, bejegyzési, feljegyzési kérelmen, illetőleg bejegyzési, feljegyzési engedélyen felül – ha jogszabály előírja – meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve igazolás szükséges.

Azonban ennek nyelvtani értelmezése is kizárja az energetikai tanúsítvány szükségességét, ugyanis az energetikai tanúsítvány nem hatósági igazolás, márpedig a bejegyzés feltétele csak hatósági engedély (jóváhagyás), illetve (hatósági) igazolás lehet.

Hasonló lehetne az ingatlan zöldkártya az APEH nyomtatványhoz melyet mellékelni kell a kérelemhez. Azonban, az Illeték törvény (továbbiakban Itv) és az Adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban) Art rendelkezései alapján a nyomtatvány kitöltése kötelező és csatolandó a földhivatali eljárásban, továbbá az Inytv határozottan azt mondja, hogy a földhivatal továbbítja az illeték kiszabás alapjául szolgáló adatokat, szerződést az APEH felé, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratot. Itv. 69. § Az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illeték fizetésére kötelezett fél köteles bejelenteni a jogügylet vagy a hagyaték bejelentésekor, ha e kötelezettség őt terheli. Más esetben az állami adóhatóság felhívására kitűzött határidő alatt kell a forgalmi. értéket bejelenteni.

Itv. 91. § (1) Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat) benyújtásával. Az illetékkiszabás célját szolgáló bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel kell teljesíteni. Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet a külön jogszabályban meghatározott 30 napon túl nyújtja be, illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy hiányosan teljesíti, e törvény 82. §-ában említett mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető.

Az ingatlan zöldkártyára vonatkozóan ilyen rendelkezés nincs (azaz, hogy valamely más törvény előírná a földhivatali kérelemhez történő csatolást), így az energetikai tanúsítvány nem feltétele a tulajdonjog bejegyzésének.

Mit veszíthet, ha nincs ingatlan zöldkártyája

Az, hogy a földhivatal bejegyzi a tulajdonos váltást feltehetőleg csak átmeneti állapot. Várhatóan a törvényhozás módosítani fogja az ingatlan nyilvántartásról szóló rendeleteket és törvényt.

Az ingatlan energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha Ön ezalatt az idő alatt el akarja adni az ingatlant, akkor a leendő vevője megkövetelheti Öntől a tanúsítványt. Az is lehet, hogy ezt saját költségén el kell készíttetnie.

Vevőként ragaszkodjon az energetikai tanúsítványhoz!

Viszont számítson arra, hogy ennek díját az eladó – akár az ingatlan árától függetlenül – érvényesíteni fogja az ingatlan adásvételi szerződéskor.

Változik az illetéktörvény 2012-ben

 illetek, illeték-kedvezmény   Változik az illetéktörvény 2012-ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
dec 042011
 

2012-ben a 35 évnél fiatalabb lakás vásárlók kérhetik az illeték részletben történő megfizetését. Ez a szabály hasonló módon eddig is érvényben volt, de most egy könnyítés került a törvénybe. 2011-ig ilyen kérelmet minden 35 évnél fiatalabb lakásvásárló benyújthatott, de elfogadása elbírálás alapján történt. Jövőre – tehát 2012-ben – ez a lehetőség bírálás nélkül automatikusan jár majd.

Ami nem változott:

  • továbbra is kérvényezni kell.
  • ha valaki késedelembe esik a részletekkel, akkor az egész hátralevő összeg egyszerre fizetendő!
  • továbbra is 12 hónapos részletfizetés kérhető
  • csak az első lakáshoz jutáskor vehető igénybe

Az illeték fizetési kötelezettség az keletkezés napján lép életbe, tehát, aki éni szeretne ezzel a lehetőséggel lehet, hogy érdemes megvárni a januári határidőt.

Figyelni kell azonban arra, hogy a keletkezés dátuma az alábbiak szerint kerül megállapításra:

  • adásvételi szerződés megkötésének napja
  • árverés esetén az árverés napja
  • ha hatósági, vagy bírósági úton történik meg a tulajdonszerzés, akkor az ezt eldöntő bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja

Az illeték általános szabályaihoz kattintson ide!
A haszonélvezet illetékét ide kattintva ismerheti meg.

Amit a törvények engednek, az nem adócsalás

 ajándékozás, illetek   Amit a törvények engednek, az nem adócsalás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
feb 222011
 

Ez a kiskapu megszűnt azzal, hogy 5 éven belüli lakóingatlan értékesítés esetén nem az árkülönbözet, hanem az ingatlan vételára az adóalap. Továbbra is működik viszont, ha nem lakóingatlanról van szó.

Tegyük fel, hogy valaki olcsón tudott lakáshoz hozzájutni. (árverés, önkormányzati lakás megvásárlása stb útján) Tegyük fel, hogy rövid időn belül el szeretné adni lényegesen magasabb áron.

A jelenlegi adótörvények úgy írják elő, hogy az ilyen értékesítés után a különbözetet meg kell adózni. De ki az, aki szeretne súlyos százezreket fizetni a haszon után?

És főleg: ki az, aki ennek elkerülésével vállalná az adóbírság kockázatát?

Van kiskapu, és teljesen legális

Ajándékozza el először az lakást valamelyik egyenesági rokonnak! Ebbe már a magasabb piaci értéket lehet felvenni. Az egyenesági rokonok közt létrejött ajándékozás adó és illetékmentes. Amikor a rokon az ingatlant eladja, akkor már neki nem kell adót fizetnie, mert az ajándékozási és az eladási érték közt nincs értékkülönbözet.

Ez a kiskapu továbbra is működik egyéb – tehát nem lakóingatlan – értékesítésénél, ott ugyanis továbbra is a nyereség után kell adót fizetni.

Illetékmentes lakástelek szabályai

 illetek, illeték-kedvezmény   Illetékmentes lakástelek szabályai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
dec 022010
 

Azon telekingatlanok, amelyen az új tulajdonos vállalja, hogy négy éven belül lakást épít illeték kedvezményben részesül. (építési telek) Az illetéket nem kell megfizetnie, de arról nyilatkozatot kell tenni, hogy lakás célú ingatlant épít a telken. Amennyiben a vállalt határidőig nem történik meg az ingatlan használatbavételi engedélyezése, úgy visszamenőlegesen – kamatokkal együtt – meg kell fizetni.

A lakóingatlan használatbavételi engedélyének bemutatási rendje változott. Az NAV nyilvántartja, hogy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének 4 éves határideje mikor jár le. Az NAV lejáratot követő 15 napon belül megkeresi a területileg illetékes építési hatóságot. Amennyiben a hivatal visszaigazolja, hogy a használatbavételi engedély jogerősen kiadásra került, akkor az ingatlan átírási illetékét végleg el lehet felejteni. Ha a hivatal azt igazolja vissza, hogy ez még nem történt meg, akkor az adóhatóság visszamenőlegesen és kamatokkal együtt követelheti az illetéket. Az illetéket adó módjára hajtja be az állam. Végső soron még az is lehet, hogy az ingatlant megterheli a teljes összeggel.

Illetékmentes az ajándékozás

 ajándékozás, illetek, illeték-kedvezmény   Illetékmentes az ajándékozás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
aug 012010
 

Mától illetékmentes az ingatlan ajándékozás, ha egyenesági hozzátartozók között jön létre.

Bár nem kell adót fizetni rá, de az ingatlan átírást továbbra is csak megfelelő ellenjegyzéssel lehet a földhivatalhoz benyújtani.

Gyakori, hogy a szülő gyermekének ajándékozza az ingatlanát. Ilyenkor nem ingatlan adásvételi szerződés jön létre, hanem ajándékozási szerződés.

Mire kell ilyenkor már jó előre gondolni? Az esetek többségében ez az ajándékozási szerződés akkor jön létre, amikor a gyermekek és a szülők közötti viszony kifogástalan. De mi van akkor, ha ez a viszony megromlik? Mivel a szülő a gyermekére íratta ingatlanát, így azzal a gyermek szabadon rendelkezik. (hitelt vehet fel rá, de akár el is adhatja) Megeshet, hogy a szülő így utcára kerül.

Ezt megelőzendő célszerű az ilyen ingatlan ajándékozási szerződésnél holtig tartó haszonélvezeti jogot kikötni, hogy ez ne fordulhasson elő.

Gyors és korrekt ügyintézés megrendelhető itt:

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.