Örökölt telek

Kérdés:

Örököltünk egy telket. (2 éve) Az ingatlannyilvántartás szerint építési telek. A telken viszont volt egy ingatlan, amire nem volt építési engedély. Elképzelésünk az, hogy most megszerezzük utólag az építési és a lakhatási engedélyt is, azért, hogy illetékmentességet kérünk visszamenőlegesen? Jogcím: telek vásárlás 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel.  Hogyan lehet ezt megoldani?

Válasz:

Az Illeték törvény (Itv.) 16.§. (1) g. pontja szerint is hasonló illetékkedvezmény érvényesíthető a visszterhes szerzésnél és az örökléssel is. Ez tehát rendben volna. A gond az, hogy bejelentésköteles az építési szándék, azaz nem elegendő, ha felépítik az új házat, hanem előtte be is kell jelenteni, hogy eleve ilyen illetékmentességet kívánnak érvényesíteni. A jogszabályhely szerint ezt legkésőbb az öröklési illeték kiszabásáig meg kellett volna megtenni.

16. § (1) Mentes az öröklési illeték alól:
g) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóházépítési szándékáról az örökös legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

 

Az illetékkedvezmény érvényesítéséhez használatbavételi engedélyre van szükség, azonban fennálló épületre a hatóság már csak fennmaradási engedélyt ad, abból pedig kitűnik, mikori az épület, továbbá kérdés, hogy a jelenlegi épület megfelel e a településrendezési tervben előírt mérteknek.

Scroll to top