A haszonélvezeti jog

Haszonélvezet

Kalkulátorral ki tudja számítani az értéket. Kattintson ide!

Mi is az a haszonélvezeti jog?

A Polgári törvénykönyv így határozza meg a haszonélvezeti jog fogalmát:

157. § (1) Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti.

Ez hétköznapi nyelven annyit jelent, hogy akié a haszonélvezeti jog, az az ingatlant hasonlóan használhatja, mintha a sajátja lenne, még akkor is, ha az nem az ő tulajdona. A hasznait szedheti annyit jelent, hogy például az ingatlan bérbeadásából származó bevételt (haszon) felhasználhatja (élvezet).

Mikor alkalmazzuk a haszonélvezeti jogot?

Leggyakrabban szülők részére biztosítják akkor, ha az ingatlant a gyermek nevére írják. (pl: adásvétel, ajándékozás) A haszonélvezeti jog bejegyzése ingatlan átírás esetén biztosíthatja a szülőket arról, hogy életük végéig fedél lesz a fejük felett. A haszonélvezeti jog azt feltételezi, hogy az ingatlant kizárólag a haszonélvezeti jog birtokosa használhatja függetlenül attól, hogy ki az ingatlan tulajdonosa.

Haszonélvezeti jog fajtái:

Határozott időre szóló haszonélvezet

A határozott időre szóló haszonélvezet konkrét dátumot jelöl meg a haszonélvezet gyakorlásának végeként. Az időpont elérésével a haszonélvezeti jog megszűnik.

Határozatlan időre szóló haszonélvezet

A határozott időre szóló haszonélvezet nem konkrét dátumot jelöl meg a haszonélvezet gyakorlásának végeként, hanem például egy eseményt határoznak meg. Leggyakrabban “holtig tartó” haszonélvezet az leterjedt, de létezik “házasságig”, “özvegységig” tartó haszonélvezeti jog is.

A haszonélvező kötelességei:

A haszonélvező minden előre tervezhető költséget visel az ingatlannal kapcsolatban: közüzemi számlák költségein túlmenően, a karbantartási feladatokat is saját költségére kell ellátni. (festés, mázolás) Az ingatlanban keletkezett károkat (tűz-, víz-, üvegkárt is abban az esetben, ha a kár a haszonélvező hibájából keletkezett!) is köteles megtéríteni. A haszonélvezőnek – ésszerű keretek között – lehetőséget kell biztosítania az ingatlan tulajdonos részére, hogy az ingatlan állapotának ellenőrzése céljából bejuthasson az ingatlanba. Érdemes tudni, hogy a haszonélvezőnek a normál használat során keletkezett értékcsökkenést (avulást) nem kell megfizetnie a tulajdonos részére.

A tulajdonos kötelessége:

A tulajdonosnak saját költségen kell helyreállítania mindazokat a rongálódásokat, amik nem a haszonélvezőnek felróható okok miatt keletkeznek. (viharkár, földrengés, betörés stb.) A tulajdonos költségét terhelik azok a kiadások, amik a haszonélvezet megszűnésével a tulajdonosra szállnak át: víz, csatorna, gáz, villany bekötése. Szintén a tulajdonosnak kell állnia a kötelező hatósági ellenőrzések költségeit: ilyen például a kéményseprés, a gáz hatósági felülvizsgálatának költségei. Érdemes tudni, hogy a tulajdonos, csak akkor használhatja az ingatlant saját céljaira, ha ahhoz a haszonélvező kifejezetten hozzájárul. (A haszonélvező szélső esetben akár ki is tilthatja a tulajdonost a saját lakásából.)

Lehetőségek a haszonélvezet gyakorlásánál

A haszonélvezetre jogosult az ingatlant akár harmadik fél részére is bérbe adhatja. A teljes bérleti díj a haszonélvezőt illeti meg. Viszont, ha a tulajdonos bejelenti, hogy ő maga szeretné az ingatlant “visszabérelni”, akkor a haszonélvező – mérlegelés nélkül – köteles a tulajdonosnak bérbeadni az ingatlant.

Az özvegyi haszonélvezeti jog

Ha az elhunyt nem az özvegyre hagyja az ingatlant, akkor az özvegyet automatikusan özvegyi haszonélvezeti jog illeti meg. Az özvegyi haszonélvezeti jog holtig, vagy az özvegy újbóli házasságáig illeti meg az özvegyet. Az özvegy élettársi kapcsolata nem szünteti meg az özvegyi haszonélvezeti jogot.
Az özvegyi haszonélvezeti jog abban az esetben nem korlátozható, nem változtatható meg, ha az örökhagyó pontosan leírja, hogy mely vagyontárgyak haszonélvezeti jogát hagyja az özvegyre és melyekre nem. A leszármazott örökösök kérhetik a haszonélvezeti jog korlátozását, ha annak mértéke túlzott. A korlátozásnál figyelembe kell venni, hogy a megmaradt haszonélvezetnek biztosítania kell az özvegyi életvitelt és nem avatkozhat bele annak a tulajdonrésznek a haszonélvezetébe, amiért az övzegy életében megdolgozott, vagy örökölt. A korlátozás bírói úton kérhető, de az özvegynek is megvan a joga, hogy ezen korlátozásokat csökkentését, vagy teljes megszüntetését kérje.

Különleges feltételek a haszonélvezeti joggal kapcsolatban:

A haszonélvezeti jog nem adható el, nem ruházható át, de az özvegyi haszonélvezeti jog megváltható.

Illetékek a haszonélvezeti joggal kapcsolatban:

Kattintson ide a haszonélvezeti jog kiszámításához!