Lakástámogatási rendszer

 SzocPol   Lakástámogatási rendszer bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 242012
 

Az alábbi felsorolásban lakás alatt családi házat is értünk

A Szocpol vissza nem térítendő támogatás.

 • Csak első lakás vásárlásnál vehető igénybe;
 • Új lakás építéséhez, vagy vásárlásához lehet igénybe venni, maximum 160 m2 alapterületig;
 • Egy gyermek után még nem jár;
 • A második gyermekre igényelhető;
 • 40 év alatti házaspárok esetében meg nem született gyermekre is igényelhető, de ha nem születik meg határidőre, akkor kamatostól kell visszafizetni. 2 gyermeket előre lehet vállalni, az elsőnek 4 éven, a másodiknak pedig 8 éven belül kell megszületnie.
 • A lakásnak legalább “B” energetikai tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, a négyzetméter ár 300 eFt ;
 • Ha “A” besorolású ingatlan zöldkártyája van a lakásnak, akkor 350 eFt a maximális négyzetméter ár;
 • Legalább a bekerülési költség 70 %-áról számlát kell bemutatni;
 • Az igénylőnek, vagy házastársának fél éve bejelentett munkaviszonyban kell dolgoznia;

A Szocpol mértéke

Alapterület (m2)2 gyermekre
60 - 75800 eFt
75 - 901 mFt
90 - 1.3 mFt

Alapterület (m2)3 gyermekre
70 - 851.2 mFt
85 - 1001.5 mFt
100 - 2. mFt

Alapterület (m2)4, vagy
több gyermekre
80 - 951.6 mFt
95 -1102.0 mFt
110 - 2.5 mFt

Az energetikai tanúsítvány alapján további szorzók vannak. Ha “A” besorolású az ingetlen, akkor a táblázat értékeit 10 %-kal; “A+” besorolásnál 20 %-kal; passzív háznál 30 %-kal lehet szorozni.

Júliustól már a hirdetéshez is kell energetikai tanúsítvány

 energetikai tanúsítvány, ingatlan zöldkártya   Júliustól már a hirdetéshez is kell energetikai tanúsítvány bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 202012
 

Mielőtt a hirdetésre térnénk…

Az ingatlan zöldkártya elkészítését mindenki szeretné elkerülni. Ez nem véletlen, hiszen ez lakásonként 15 – 50 ezer forintos többlet kiadást jelenthet.
Sokan abban gondolkoznak, hogy mivel az ezzel kapcsolatos szankcionálási lehetőség csak 2013. elejétől lesz érvényes, megkockáztatják megbeszélni a vevővel, hogy mindketten úgy nyilatkoznak, hogy az energetikai tanúsítvány elkészült, de ténylegesen nem készíttetik el.
Az ilyen megállapodás nem csak hogy hibás, hanem olyan kockázatokat rejt, amit a felek nem mérnek fel. A szabálysértést ugyanis az eladó követi el, de magánokirat hamisítással a vevő is megvádolható, ugyanis hamis tartalmú magánszerződést kötött az eladóval.
A szankcionálás tehát a jelenlegi jogszabályok alapján is megtörténhet, nem kell megvárni a 2013-as új rendelet hatályba lépését.
De hogyan juthat a hatóság tudtára, hogy nem készült energetikai tanúsítvány, ha a földhivatal minden gond nélkül bejegyzi az ingatlan átírást akkor is, ha az energetikai tanúsítvány meglétét a tulajdoni lapra történő bejegyzéskor nem kérik?
A válasz egyszerű: Az energetikai tanúsítványt csak olyan szakember készítheti, akinek erre jogosítványa van. Az erre szakosodott szakember viszont az elkészült tanúsítványt egy állami adatbázisba köteles feltölteni. Nehezen képzelhető el, hogy az állam lemondana arról, hogy a szabálysértési bírságot kiszabhassa. Most, amikor már csak a levegővételt nem adóztatják meg.

A hirdetésről:

Mivel 2012 júliustól kötelező lesz az ingatlan hirdetésben is feltüntetni az ingatlan energetikai besorolását újabb felület lesz, ahol nyíltan lehet látni, hogy ki az aki ki akar bújni a törvényi kötelezettség alól.

Ne kockáztasson!

Rendelje meg az energetikai tanúsítványt országos hálózattal rendelkező energetikai tanúsító csoporttól!

Az Ön neve:*
E-mail címe:
Telefonszáma:*
Az ingatlan pontos címe:*
Az ingatlan típusa
Szintek száma:
Alapterület:* m2
A következő kérdésre a robotok ellen van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Egyéb információk:

Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től

 illetek, illeték-kedvezmény, Nincs kategorizálva   Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 132012
 

Változik az ingatlan forgalmazással és lízingeléssel foglalkozó cégek illetékfizetési módja. (egységesítésre kerültek) Az ilyen vállalkozások a 4 millió forintnál nagyobb értékű ingatlan esetében is 2 %-os illetékfizetésre kötelezettek. A fenti tevékenységet végző vállalkozásoknak két feltételnek meg kell felelniük: hogy

(1) előző adóévi nettó árbevételüknek legalább 50%-ban e tevékenységből kell származnia
(2) és nyilatkozatban kell vállalniuk a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésekor a bejelentéstől számított két éven belül eladják, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adják.

A másik változás: Eddig a lakóház építésére alkalmas telek vásárlásához teljes illetékmentességet élvez a vevő, ha nyilatkozik arról, hogy 4 éven belül új lakóházat épít és ahhoz a lakhatási engedélyt is megszerzi. A változás az, hogy öröklési, ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet a természetes személy örököse is igénybe veheti azon határidőig, amíg ez az örökhagyónak rendelkezésre állt. Az örököst is megilleti az illetékmentesség, ha a nevére szóló használatba vételi engedéllyel igazolja a lakóház határidőre történő felépítését.

Szerkezetkész családi ház megvásárlása

 adásvétel   Szerkezetkész családi ház megvásárlása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 122012
 

Kérdés

Vásárolnék egy ingatlant 16 mFt értékben. Az lakóház már majdnem teljesen elkészült, de természetesen nincs lakhatási engedély. Vajon ilyen esetben milyen illetéket kell fizetnem? A telek után jár-e a 100 %-os illetékkedvezmény, ha vállalom, hogy 4 éven belül lakhatási engedélyt szerzek? Jár-e a 4 millió forintig érvényes 50 %-os illeték kedvezmény?

Válasz

A megoldást kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy a ház “majdnem teljesen elkészült”.
Az az ingatlan szerkezetkész, amelyiknek állnak a falai, tető már kész és nyílászárók is a helyükön vannak. Félkész az a ház, amelyikben már a villany, víz, gáz és fűtésszerelés is készen állnak a falon belül, de nincsenek a szerelvények felszerelve. Kulcsrakész az a ház, ahol festés-mázolás is és a burkolás is elkészült.

Illeték szempontjából lakásnak minősül már a szerkezetkész épület, ha az lakás céljából készült.

Miért fontos mindez?

Az adásvételi szerződésben célszerű a telket és a házat külön-külön feltüntetni. Ha a telek értékét magasan (de azért a realitás határian belül!) állapítják meg a felek, akkor arra lehet illetékmentességet kérni azzal a feltétellel, hogy négy éven belül lakhatási engedélyt megszerzi az új vevő. Ezzel az telek értékének 4 %-át meg lehet takarítani. Sajnos, ha az állapot meghaladja a szerkezetkész állapotot, akkor erre már nincs lehetőség. Akkor 4 mFt-ig 2 %, 4 mFt felett 4 % az illeték.

Vállalkozó által új lakás értékesítése céljából épített lakás 15 mFt-ig illetékmentes. 15 mFt feletti rész illetékköteles. Ha a házat olyan építtetőtől venné meg, aki elkezdte az építkezést, de bármilyen okból az félbemaradt, akkor nem jár ez a kedvezmény.

Már csak egy dolgot kell tisztázni. Mi minősül új lakás építésnek?
azt az alapozási munkálatoktól kiindulva teljes egészében újonnan építették vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér beépítéssel építették (kivétel: családi-, és ikerház) Nem minősül új lakásnak tehát, ha korábban is lakóingatlanként volt nyilvántartva az épület.

Elővásárlási jog szántó esetén

 adásvétel, elővásárlási-jog   Elővásárlási jog szántó esetén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 312012
 

Kérdés:

Megteheti-e egy osztatlan közös tulajdonban levő szántó egyik tulajdonosa, hogy ne értesítse tértvivevényes levélben elővásárlási jogáról egy másik tulajdonostársat és így egy eddig tulajdonnal nem rendelkező tulajdonos lépjen be az osztatlan közös tulajdonba?

Válasz

A szántónak minősített osztatlan közös tulajdon elővásárlási joga egy kicsit eltér az egyéb osztatlan közös tulajdonnál levő elővásárlási jogtól.

Így szól a törvény:

10. § (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg :

 • a családi gazdálkodót, a gazdálkodó család tagjait – ebben a sorrendben -, ha az eladásra kerülő termőföld vagy tanya a családi gazdasághoz tartozó termőfölddel vagy tanyával közvetlenül határos;
 • a közös háztartásban élő családtagot;
 • a helyben lakó szomszédot;
 • a helyben lakót;
 • a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint; a haszonbérlőt, felesbérlőt és a részesművelőt, ha tulajdonszerzését törvény nem zárja ki; a Magyar Köztársaság 2001 és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 93. § (17) bekezdése alapján az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonából kivett, a dolgozók részére már magánosított vagy magánosításra kerülő mezőgazdasági társaságok közvetlen vagy közvetett magánszemély tulajdonosait azon földterületek vonatkozásában, amelyeket az eladás időpontjában a mezőgazdasági társaság jogszerűen használ.

Az elővásárlási jogot nem a tulajdonosnak küldött tértivevényes levéllel, hanem jegyző által történő kifüggesztéssel is meg lehet hirdetni. A kifüggesztésnek díja van. A földhivatal addig nem jegyzi be a tulajdonosváltozást, amíg a kifüggesztést szabályosan nem igazolja az eladó.

Kiskapu:

Ez a sorrend előnytelennek tűnhet a közeli családtagok szempontjából. Az elővásárlási jog csak vásárlás esetén kikötés. Ajándékozás, vagy csere esetén nincs elővásárlási jog. Az egyenesági rokon tehát így akkor is meg tudja szerezni az ingatlan tulajdonjogát, hogy ezt bárkinek fel kellene kínálni ráadásul egy fillér illetéket sem kell fizetni.

A helyzetet egy kicsit bonyolítja, ha nem egyenesági rokonságról van szó, mert itt az illeték akár tetemes is lehet ajándékozás esetén.

Itt is van azonban kiskapu:

Ha a vevő csak résztulajdont kap ajándékba, akkor természetesen a résztulajdon után kell illetéket fizetni. Igaz, hogy a kulcs magas lehet, de ha csak 10 %-ot szerez a tulajdonos, akkor már tulajdonos és csak az illeték 10 %át kell megfizetni. A maradék 90 %-ra már neki is keletkezik elővásárlási joga.

Ha többen nyújtják be egymással egyenrangú elővásárlási szándékukat, akkor az eladó dönti el, hogy kinek adja.

Az elővásárlási szándék csak akkor megfelelően komoly, ha az elővásárlásra felajánlott ésszerű határidőn belül vagy ügyvédi, vagy bírói letétbe helyezik a teljes vételárat.

Ami büntetendő:

Ha fiktív ajándékozási szerződés születik, vagyis papíron ajándékozási szerződést kötnek, de készpénzben elszámolnak egymással, akkor ez csalás. Ha valakinek ilyen gyanúja támad, hogy valaki ilyen módon visszaélt az elővásárlási joggal, kérjen ügyvédi segítséget ezen a honlapon.

Kell-e értékbecslés, ha telket és rajta házat vesz?

 adásvétel   Kell-e értékbecslés, ha telket és rajta házat vesz? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 272012
 

Ha lakóingatlant vesz valaki, akkor 4 millió forintig 2 % az illeték. A telek után viszont 4 % az illeték.

Mindebből az következik, hogyha sikerül a kis értékű ingatlannál a telek és a ház arányát jól beállítani, akkor ez több tízezer fotintos illeték megtakarítással járhat.

Minél nagyobb az ingtalan összértéke, annál kisebb a tévesztés kockázata. Felesleges értékbecslést készíttetni, ha a ház értéke biztosan nagyobb 4 mFt-nál, mert akkor biztosan igénybe lehet venni a 2 %-os illetékkulcsot.

Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték.

 adásvétel, illeték-kedvezmény   Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 192012
 

Kérdés:

Két kisebb ingatlant adok el és egy nagyobbat vásárolok. Milyen mértékben vehető igénybe az illeték kedvezmény?

Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az
illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

Értelmezés

Ha vesz egy ingatlant mondjuk 25 millió forint értékben és egy éven belül két ingatlant ad el, akkor a szerzés előtt vagy után keletkezett illetékből saját maga választhatja ki, hogy melyikkel csökkentse az adóalapot, de ha mindkettő vagy előtte, vagy mindkettő utána történt, akkor a szerzéshez legközelebbivel csökkentheti az illeték alapot.

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.

Ingatlan illeték vagyonmegosztás esetén

 bontóper-vagyonmegosztás   Ingatlan illeték vagyonmegosztás esetén bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 142012
 

Válás esetén a felek dönthetnek úgy, hogy az egyik házastárs fogja a teljes ingatlant “megkapni”. Tegyük fel, hogy a házastársak 1/2 – 1/2 arányban voltak tulajdonosok. Az a házastárs, amelyik a vagyonmegosztás után 1:1 tulajdonos lett, tulajdonképpen 1/2 tulajdonrészt szerzett. Ezt a Földhivatalhoz ügyvédi ellenjegyzéssel lehet benyújtani.

A vagyonszerzés illeték köteles. Számítási módja az ingatlan adásvételi illetékének számítási módjával egyezik.

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén

25. § (1) Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megosztás folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszabni.
(2) Házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén az értékkülönbözetet a közös vagyon értékének figyelembevételével kell megállapítani. Az értékkülönbözet után a vagyonszerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Ha valamelyik fél csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert a közös tartozásból is többet vállalt át, és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti, illeték kiszabásának nincs helye.
(3) Az élettársak közös tulajdonának megszüntetése esetén a közös tulajdonban való részesedésük arányára figyelemmel a (2) bekezdést kell alkalmazni.

Nem kell energetikai tanúsítvány bérbeadás esetén 2015-ig?

 energetikai tanúsítvány, ingatlan zöldkártya   Nem kell energetikai tanúsítvány bérbeadás esetén 2015-ig? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 102012
 

Sokak szerint értelmetlen volt, hogy az egy évet meghaladó bérbeadás esetén is kötelező volt az ingatlan zöldkártya. Magam sem tudom, hogyan kívánták ezt ellenőrizni, amikor az albérletek kiadásánál is jellemző volt a feketén, “zsebből-zsebbe” fizetés.

Az ingatlan bérbeadása magánszemélyként így is jelentős adóteherrel járt. Ráadásul most erre még ingatlan zöldkártyát is kell készíttetni…. Képtelenség…

A lakások bérbeadásánál most szerencsére változott a helyzet. 2015-ig nem kell energetikai tanúsítványt készíteni, még akkor sem, ha egy évet meghaladja a bérbeadás.

Kivételek: műemlék, templom, mezőgazdasági és ipari épületek egy része és az ideiglenes használatú épületek esetében nem kötelező továbbra sem az energetikai tanúsítvány.

A ház tulajdonosok viszont rosszul járnak!

Rájuk ez a moratórium nem vonatkozik!

Ha valaki ilyen házat, vagy teljes épületet akar bérbe adni, akkor már a hirdetésben is fel kell tüntetnie az ingatlan energetikai besorolását és ehhez energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező.

Energetikai tanúsítványt itt könnyen és gyorsan megrendelhet.

Országos hálózattal működő rendszerből a legjobb ajánlattal rendelkező szakértő fogja visszahívni Önt.

Az Ön neve:*
E-mail címe:
Telefonszáma:*
Az ingatlan pontos címe:*
Az ingatlan típusa
Szintek száma:
Alapterület:* m2
A következő kérdésre a robotok ellen van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Egyéb információk:

Kamattámogatás új, vagy használt lakás vásárlásakor

 új lakás vásárlás   Kamattámogatás új, vagy használt lakás vásárlásakor bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 082012
 

Pont 24 órája hatályba lépett a kormány új rendelete a kamattámogatásról.

Feltételek:

Az új lakás ára nem haladhatja meg a bruttó 30 millió forintot, a telekár nem számít bele ebbe az összegbe.

A kamattámogatás két gyermekig 60 %, három gyerek esetén 70 %.

A második évtől évente 5 %-kal csökken a kamattámogatás mértéke. A kamattámogatás csak az első 5 évben jár.

A használt lakás ára maximum 15 millió forint.

Lakás korszerűsítésre is igénybe vehető, de ennek is 15 mFt felső határa.

A használt lakásnál gyerekszámtól függetlenül 50 % a kamattámogatás és ugyanúgy évi 5%-kal csökken 5 évig, amikoris megszűnik.

A legjobb a dologban az, hogy a bank kamata is korlátozva van. Nem lehet magasabb a kamatszint, mint az állampapír hozama + 3 %.