Szabálysértést követ el, aki energetikai tanúsítvány nélkül adja el lakását

 adásvétel, energetikai tanúsítvány, ingatlan zöldkártya   Szabálysértést követ el, aki energetikai tanúsítvány nélkül adja el lakását bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jan 172012
 

Ha Ön vevő egy lakóingatlan, vagy iroda, vagy üzlethelyiség megvásárlásánál, akkor feltétlenül követelje meg az energetikai tanúsítványt.
Bár a földhivatal bejegyzi a tulajdonos változást, de a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet kötelezően előírja a tanúsítvány meglétét abban az esetben, ha az ingatlan adásvételre kerül sor, vagy bérleti szerződés jön létre egy évnél hosszabb időtartamra. A rendelet minden olyan esetben előírja az ingatlan zöldkártya elkészíttetését, amennyiben ellenérték fejében történik az ingatlan átruházás.

Tehát ingatlan csere esetén is kötelező az ingatlan zöldkártya!

A szankciók: Aki a törvényt nem tartja be, annak azzal kell számolnia, hogy ez szabálysértésnek minősülhet. De vajon hogyan és miképpen fogja ezt ellenőrizni a hatóság? Kommandó fog lecsapni békésen alvó családokra és aki nem tudja bemutatni az energetikai tanúsítványt a frissen vásárolt ingatlannál, akkor helyszíni bírságot szab ki? Vagy egy ingatlan bérbeadásnál (akár albérletnél) is hasonlóképpen fog eljárni? Ugye ezt még a törvényalkotó sem gondolta komolyan?!? Hiszen a kiadott albérletek jelentős hányada – meg merem kockáztatni, hogy több, mint 50 %-a – feketén kerül kiadásra. Nem az ingatlan zöldkártya miatt, hanem amiatt az adóteher miatt, amik az albérleti szerződésnél egyébként is keletkeznek.

És vajon ki fizeti a bírságot? Mivel az eladó kötelessége a tanúsítványt biztosítani, de át kell adni a vevőnek. A törvény nem kötelezi viszont a vevőt ennek megőrzésére. Azért meg ugye senki sem büntethető meg, hogy hanyag és elszórja a tanúsítványt.

Fontos továbbra is:

mint vevő követelje meg az energetikai tanúsítványt az eladótól.

És ne aludjon senki sem nyugodtan,

mert 2013. januárjától már törvény erejével szankcionálhat a hatóság, ha nincs ingatlan zöldkártya. Ez egy uniós előírás, amit egészen biztosan be fog tartani a törvényhozás.

Országos hálózat, kényelmes megrendelés: Kérjen zöldkártyát itt!

Az Ön neve:*
E-mail címe:
Telefonszáma:*
Az ingatlan pontos címe:*
Az ingatlan típusa
Szintek száma:
Alapterület:* m2
A következő kérdésre a robotok ellen van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Egyéb információk:

Médiakampány az energetikai tanúsítványról

 energetikai tanúsítvány, illetek, ingatlan-jogok, tulajdoni-lap   Médiakampány az energetikai tanúsítványról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jan 092012
 

Tegyük tisztába…

…hogy a földhivatalnak van-e jogában elutasítani egy adásvétel bejegyzését, amennyiben nincs energetikai tanúsítványa az ingatlannak…

Az Ingatlan nyilvántartásról szóló (továbbiakban Inytv.) és a végrehajtási rendelete nem említi az energetikai tanúsítványt, de ez várható is volt, a jogszabály ennél plasztikusabban fogalmaz.

Ami esetlegesen vonatkoztatható lehet erre a körülményre, az az Inytv. “Bejegyzéshez szükséges igazolások” címe. 37. § (1) A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, bejegyzési, feljegyzési kérelmen, illetőleg bejegyzési, feljegyzési engedélyen felül – ha jogszabály előírja – meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve igazolás szükséges.

Azonban ennek nyelvtani értelmezése is kizárja az energetikai tanúsítvány szükségességét, ugyanis az energetikai tanúsítvány nem hatósági igazolás, márpedig a bejegyzés feltétele csak hatósági engedély (jóváhagyás), illetve (hatósági) igazolás lehet.

Hasonló lehetne az ingatlan zöldkártya az APEH nyomtatványhoz melyet mellékelni kell a kérelemhez. Azonban, az Illeték törvény (továbbiakban Itv) és az Adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban) Art rendelkezései alapján a nyomtatvány kitöltése kötelező és csatolandó a földhivatali eljárásban, továbbá az Inytv határozottan azt mondja, hogy a földhivatal továbbítja az illeték kiszabás alapjául szolgáló adatokat, szerződést az APEH felé, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratot. Itv. 69. § Az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illeték fizetésére kötelezett fél köteles bejelenteni a jogügylet vagy a hagyaték bejelentésekor, ha e kötelezettség őt terheli. Más esetben az állami adóhatóság felhívására kitűzött határidő alatt kell a forgalmi. értéket bejelenteni.

Itv. 91. § (1) Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat) benyújtásával. Az illetékkiszabás célját szolgáló bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel kell teljesíteni. Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet a külön jogszabályban meghatározott 30 napon túl nyújtja be, illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy hiányosan teljesíti, e törvény 82. §-ában említett mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető.

Az ingatlan zöldkártyára vonatkozóan ilyen rendelkezés nincs (azaz, hogy valamely más törvény előírná a földhivatali kérelemhez történő csatolást), így az energetikai tanúsítvány nem feltétele a tulajdonjog bejegyzésének.

Mit veszíthet, ha nincs ingatlan zöldkártyája

Az, hogy a földhivatal bejegyzi a tulajdonos váltást feltehetőleg csak átmeneti állapot. Várhatóan a törvényhozás módosítani fogja az ingatlan nyilvántartásról szóló rendeleteket és törvényt.

Az ingatlan energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha Ön ezalatt az idő alatt el akarja adni az ingatlant, akkor a leendő vevője megkövetelheti Öntől a tanúsítványt. Az is lehet, hogy ezt saját költségén el kell készíttetnie.

Vevőként ragaszkodjon az energetikai tanúsítványhoz!

Viszont számítson arra, hogy ennek díját az eladó – akár az ingatlan árától függetlenül – érvényesíteni fogja az ingatlan adásvételi szerződéskor.