Ingatlan ajándékozás és a köteles rész

kezdjük annak tisztázásával, hogy mi a köteles rész 661. § Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát, bejegyzett élettársát, továbbá szülőjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne. Ez annyit jelent, hogy az örökhagyó halálával a törvényben felsorolt családtag egyébként örökös lenne, akkor jár neki a köteles rész. Ajándékozásnál...

Örökölhető-e a haszonélvezeti jog

Kérdés Özvegy férfi saját lakását kiskorú unokájára iratja úgy, hogy magának haszonélvezeti joga maradjon. Ezután megnősül, 25 évig él házasságban, majd meghal. Megilleti-e automatikusan özvegyét a haszonélvezeti jog, vagy a közben nagykorúvá vált unoka kiteheti az ingatlanból? Válasz A holtig tartó haszonélvezet a halállal megszűnik, automatikusan. Ptk. 615. § (1) Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa...

Scroll to top