Elővásárlási jog

Elővásárlási jogot – az osztatlan közös tulajdonban levő ingatlan kivételével – a földhivatalnál a tulajdoni lapon mindig be kell jegyezni. Osztatlan közös tulajdonnál a törvény írja elő az elővásrlási jogot, tehát ott külön nincs bejegyezve.

Ha az olyan ingatlant, amin elővásárlási jog van bejegyezve, vagy törvényből fakad az elővásárlási jog gyakorlása el kívánja adni az egyik tulajdonos, akkor valamennyi tulajdonost erről értesíteni kell. Az értesítésben benne kell lennie az ingatlan eladási árának és egy ésszerű határidőnek, ameddig ezzel a joggal az elővásárlásira jogosult élhet. Ha ezt a határidőt elmulasztja az elővásárlási joggal rendelkező személy, akkor az ingatlan szabadon értékesíthető.

Fontos feltételek (az eladó részéről):

  1. Az elővásárlási jogot mindig írásban kell közölni
  2. Célszerű tértivevényes levelet feladni az elővásárlási joggal rendelkezőt
  3. A közlésnek a földhivatalnál bejegyzett címen kell történnie, amennyiben postai úton történik a közlés
  4. Ha van lehetőség szóban kikérni a lemondást, akkor is írásba kell foglalni a lemondást
  5. Ha az elővásárlási joggal rendelkező személy nem nyilatkozik határidőig, akkor ez lemondásnak minősül
  6. Ha több elővásárlásra jogosult is van, akkor az eladó szabadon választhatja ki, hogy ezek közül melyiknek adja el az ingatlant
  7. Az adásvételi szerződésen nem lehet magasabb, vagy alacsonyabb ár, mint ami abban a levélben szerepelt, amiben felkínálták az elővásárlási jogot

Fontos feltételek (az elővásárlásra jogosult részéről):

  1. Az elővásárlási szándékot írásban kell jelezni
  2. Az adott határidőig a vételárat pl ügyvédi letétbe kell helyezni
  3. A határidő elmulasztása a jog elvesztésével jár