Ingatlan ajándék visszavonása

Előfordulhat olyan eset, amikor az ajándékozó visszavonhatja az adott ajándékot. Igaz ez ingatlan ajándékozás esetére is. Csak akkor vonható vissza az ajándék, ha ennek tényét ajándékozáskor írásba foglalják.

579. § (2) Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

Az ajándékozás tényét a földhivatalnál is nyilvántartásba kell venni.

582. § (1) A még meglevő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti annyiban, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
(2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett érték*et.

Fontos kitétel tehát az, hogy nem csak a megajándékozott jogsértése esetén, hanem a megajándékozottal együtt élő hozzátartozó jogsértése esetén is visszavonható az ajándék. Ráadásul, amennyiben a jogsértést az ajándékozó közeli hozzátartozója ellen követi el, akkor is visszavonható az ajándék. (Például a megajándékozott személy hozzátartozója az ajándékozó gyermekével kapcsolatosan követ el jogsértést.)

(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett érték*et akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Például, ha az ajándékot a lányos szülő azért adta a leendő vejének, mert az esküvő már ki volt tűzve, de végülis a házasságkötés mégsem jött létre, akkor az ajándék visszakövetelhető.

Ha a megajándékozott sérelmet okozott az ajándékozónak, akkor az ajándékozó nem korláttlan ideig követelheti vissza az ajándékot:

(4) Visszakövetelésnek nincs helye, ... ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb ideig nem követeli vissza.

* Az ajándék helyébe lépett érték például az eladási ár, ha a megajándékozott időközben az ingatlant eladta.

Ha segítségre van szüksége, itt kérdezhet!

  Név:*
  Tárgy:
  E-mail:*
  Telefonszám:
  Ön ebben az ügyben
  Az ingatlan
  Az adásvételhez
  Választás!
  Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
  hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
  Az ingatlan értéke* (Ft)
  Hol van az ingatlan?*
  Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
  A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
  Milyen nap jön hétfő után?
  Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
  Figyelem!
  Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
  Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.
  Scroll to top