Energetikai-tanúsítvány szükséges az ingatlan adásvételekhez!

2012. január 1-től minden ingatlan eladáskor energia tanúsítványt kell felmutatni.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

1. §
(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.

3. §.
(3) Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja.

De ez annyit jelent, hogy nem is lehet adásvételi szerződést kötni energetikai tanúsítvány (ingatlan-zöldkártya) nélkül?

Az energia-tanúsítvány kérdés értelmezése

A PTK nem változott ebben a kérdésben. Tehát egy szerződésnek nem érvényességi feltétele az ingatlan zöldkártya (energetikai tanúsítvány), viszont a földhivatal megköveteli.

Különlegesen érdekes kérdés az, hogy ingatlan bérbeadásnál érvénytelenné teheti-e a szerződést, ha nincs ilyen tanúsítvány? Ugye képtelenség, hogy egy polgári szerződést, amit semmilyen központi (állami) bejelentési és nyilvántartási kötelezettség nem terhel, csak akkor tekintik a felek érvényesnek, ha egy energetikai tanúsítvány is van hozzá. Mivel ezt a bérbeadónak kell bemutatnia, így a költség is őt fogja terhelni. De vajon melyik az a bérbeadó, amelyik ennek költségét nem hárítaná át? És melyik az a bérlő, amelyik annyira ragaszkodik ehhez, hogy át is vállalja ennek gyakran több tízezres költségeit? Melyik az a szerződő páros, aki egymás közt inkább ne úgy állapodna meg, hogy “tekintsünk el ettől most”. És akkor érvénytelen a bérleti szerződés?

Az ügyvéd kötelessége ingatlan adásvételkor:

A tényvázlat felvételekor az ügyvéd köteles tájékoztatni arról a vevőt, hogy az energetikai tanúsítvány megléte kötelező.

A Földhivatalnál is be kell mutatni ezt a tanúsítványt.

Scroll to top