Elővásárlási jog szántó esetén

Kérdés: Megteheti-e egy osztatlan közös tulajdonban levő szántó egyik tulajdonosa, hogy ne értesítse tértvivevényes levélben elővásárlási jogáról egy másik tulajdonostársat és így egy eddig tulajdonnal nem rendelkező tulajdonos lépjen be az osztatlan közös tulajdonba? Válasz A szántónak minősített osztatlan közös tulajdon elővásárlási joga egy kicsit eltér az egyéb osztatlan közös tulajdonnál levő elővásárlási jogtól. Így...

Elővásárlási jog folyamata

Kérdés: “Üdvözlöm! Egy …. osztatlan földterület ….. részével rendelkezem, a tulajdonosa vagyok öröklés útján. Jelenleg az egyik tulajdonos használja, aki mellesleg nem is szólt arról, hogy kukoricával vetette be az egész területet. Szeretném eladni az én részemet. Mi a teendőm, ha van egy érdeklődő? Ha ő tesz vételi ajánlatot, minden tulajdonos társat értesíteni kell, vagy...

Földterület átruházása elővásárlási joggal

Az állam rácsaphat a földekre? Igen! Elővásárlási joga van. 2010. szeptember 1 től földterület eladása esetén az államnak elővásárlási joga van. Ha ingatlan átírás célja az, hogy földterületet, vagy tanyát adjon el valaki, akkor ezt be kell jelenteni az államnak. Az állam a megfelelő szervezete segítségével az ingatlant felvásárolhatja. A felvásárolt földterületeket aztán haszonbérbe adással,...

Ingatlan adásvétel osztatlan közös tulajdon esetén

Telekingatlanoknál fordul elő gyakran, hogy egy földterületet több tulajdonos birtokol egyszerre. Mindenkinek megvan a maga földterülete, amit használ is. Egymás között hallagtólagosan megállapodnak a telekhatárokban is. Ha valamelyik tulajdonostárs építkezni szeretne, akkor csak úgy lehetséges, hogy ehhez minden tulajdonostárs írásban hozzájárul. A hozzájárulásban pontosan le kell írni, hogy mely földterületen történik az építkezés és tisztázni...

Scroll to top