Ha külföldön van az eladó, vagy a vevő

Ha az ingatlan eladó, vagy vevő magyar állampolgár ugyan, de tartósan külföldön tartózkodik, akkor megoldható-e, hogy megtörténhessen az adásvétel anélkül, hogy haza kellene utaznia? A válasz röviden az, hogy igen, de a helyzet nem olyan egyszerű. Kezdjük azzal, hogy az ingatlan adásvétel földhivatali benyújtása közokiratban történhet. A közokiratot például ügyvédnek kell ellenjegyeznie. Magánszemélyek egymás közötti...

Szerkezetkész családi ház megvásárlása

Kérdés Vásárolnék egy ingatlant 16 mFt értékben. Az lakóház már majdnem teljesen elkészült, de természetesen nincs lakhatási engedély. Vajon ilyen esetben milyen illetéket kell fizetnem? A telek után jár-e a 100 %-os illetékkedvezmény, ha vállalom, hogy 4 éven belül lakhatási engedélyt szerzek? Jár-e a 4 millió forintig érvényes 50 %-os illeték kedvezmény? Válasz A megoldást...

Elővásárlási jog szántó esetén

Kérdés: Megteheti-e egy osztatlan közös tulajdonban levő szántó egyik tulajdonosa, hogy ne értesítse tértvivevényes levélben elővásárlási jogáról egy másik tulajdonostársat és így egy eddig tulajdonnal nem rendelkező tulajdonos lépjen be az osztatlan közös tulajdonba? Válasz A szántónak minősített osztatlan közös tulajdon elővásárlási joga egy kicsit eltér az egyéb osztatlan közös tulajdonnál levő elővásárlási jogtól. Így...

Kell-e értékbecslés, ha telket és rajta házat vesz?

Ha lakóingatlant vesz valaki, akkor 4 millió forintig 2 % az illeték. A telek után viszont 4 % az illeték. Mindebből az következik, hogyha sikerül a kis értékű ingatlannál a telek és a ház arányát jól beállítani, akkor ez több tízezer fotintos illeték megtakarítással járhat. Minél nagyobb az ingtalan összértéke, annál kisebb a tévesztés kockázata....

Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték.

Kérdés: Két kisebb ingatlant adok el és egy nagyobbat vásárolok. Milyen mértékben vehető igénybe az illeték kedvezmény? Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező –...

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

Kérdés: “Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?” Válasz: Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot: 20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. §...

Új építésű lakás illetéke

Az illetéktörvény erről így rendelkezik: 26. § (1) f.) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának,ilyen lakás...

Szabálysértést követ el, aki energetikai tanúsítvány nélkül adja el lakását

Ha Ön vevő egy lakóingatlan, vagy iroda, vagy üzlethelyiség megvásárlásánál, akkor feltétlenül követelje meg az energetikai tanúsítványt.Bár a földhivatal bejegyzi a tulajdonos változást, de a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet kötelezően előírja a tanúsítvány meglétét abban az esetben, ha az ingatlan adásvételre kerül sor, vagy bérleti szerződés jön létre egy évnél hosszabb időtartamra. A rendelet...

Ingatlan adásvétel gyámhatósági közreműködéssel

Kérdés: Idős nagymamám mentálisan nincs tisztában dolgokkal. Gyermekei gondozzák. El lehet-e adni a nagymama tulajdonában levő házat? Gondolom szakvélemény kell az elmeállapotáról, ezenkívül gyámság alá kell helyezni? Válasz Nagykorú személy esetén gondnokság a megfelelő jogi kategória. A hozzátartozó kezdeményezhetik a gondnokság alá helyezési pert, vagy amennyiben a gyámhatóság hivatalból szerez tudomást az mentális problémákkal, úgy...

Kiskorú hogyan vehet ingatlant

A kiskorú jogilag cselekvőképtelen A kiskorú személy, döntéseit sajátmaga nem képes meghozni, saját ügyeiben mérlegelésre nem képes. Emiatt sajátmaga nem köthet szerződést vagy nem tehet más jognyilatkozatot, mert a szülők (esetleg gyám) felügyelete alatt áll. Ingatlan adásvételi szerződést a szülő köthet 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be... A szerződést...

Scroll to top