Illeték változások 2013-tól

 ajándékozás, illetek, illeték-kedvezmény   Illeték változások 2013-tól bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
okt 072012
 

Várhatóan a családi gazdálkodóknak nem kell illetéket fizetniük termőföld vásárláskor.

Fiatalok első lakáshoz jutási kedvezményének mértéke nem változik, viszont a 8 milliós értékhatárról 15 mFt-ra emelkedik az igénybevételi korlát felső határa. A kedvezmény mértéke továbbra is az illeték 50 %-a, de maximum 40 eFt. Ha végigszámoljuk, akkor 2 millió forintnál kisebb lakás vásárlása esetén az illeték kisebb, mint 80 eFt, tehát ez az a határ ami alatt nem érvényesíthető teljes mértékben az illeték kedvezmény. De hol van 2 millió forint alatt lakás? Az újdonság az, hogy eddig 8 milliós lakás esetén lehetett igénybe venni ezt a kedvezményt. Sajnos ez bizonyos városokban erős korlátozást jelentett. A 2013 január 1-től bevezetésre kerülő új összeghatár már nagyobb városokban is reális kedvezmény lehetőséget biztosít a fiatalok számára. Természetesen továbbra is érvényes, hogy két fiatal nem vonhatja össze ezt a kedvezményt, vagyis együtt nem vehetnek 30 milliós ingatlant.

A legnagyobb változás az, hogy jövőre az ajándékozás illetéke rokonsági fok figyelembe vétele nélkül egységesen 18 % lesz. Továbbra is érvényben marad az, hogy az egyenesági rokonok közt (felmenő és lemenő ág, az oldalág nem!) illetékmentes lesz az ajándékozás.

Nem kell tranzakciós adót fizetni

 illetek, illeték-kedvezmény   Nem kell tranzakciós adót fizetni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Júl 072012
 

Az ingatlan adásvétel leggyakrabban banki pénzmozgással jár. Egy 15 milliós adásvételnél a tervezet szerint 15 ezer forintos tranzakciós illetéket kell fizetni. Ez olyan kiadás, amire mind az ingatlan eladónak, mind a vevőnek fel kell készülnie. Ilyen mennyiségű pénz általában bankban van, tehát akár készpénz felvétellel, akár átutalással történik a vételár megfizetése az 1 ezrelékre tervezett tranzakciós adóval mindkét félnek számolnia kell. Ha belegondolunk, nem is rossz bevétel lesz ez az államnak! 15 milliós ingatlan pénzmozgásai legalább 30 ezer forintot hoznak az államháztartásnak!

A most napvilágra került tájékoztatás szerint a törvénytervezet úgy rendelkezik, hogy a hitellel történő vásárlásnál a hitel felvételére és törlesztésére nem kell tranzakciós adót fizetni. Ha valaki 15 milliós ingatlant 8 milliós hitellel vásárolja meg, akkor ennek illeték vonzata 8,000 Ft-tal lehet kevesebb. Ráadásul a hitel törlesztéskor sem kell kifizetni ezt az illetéket. Ha a 8 millió helyett kamattal mondjuk 11 milliót fizet a vásárló, akkor ez 11 eFt tranzakciós adó megtakarítással járna.

Cikkünk a törvénytervezet megjelenése előtt készült. 2012. július 7-én. Hiteles információkkal az illetéktörvény módosításakor újra jelentkezünk.

Egy éven belüli eladás és vétel határideje

 illeték-kedvezmény   Egy éven belüli eladás és vétel határideje bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
máj 132012
 

Kérdés

Ha egy lakást eladok és egy éven belül egy másik lakást vásárolok, akkor az illeték alapja a két lakás értékének különbözete. De mikortól számít az egy év?

Attól, …

 1. amikor az adásvételi szerződést megkötöttem?
 2. amikor a használatbavétel megtörtént?
 3. amikor a földhivatalhoz benyújtásra került az adásvételi szerződés?
 4. amikor az adóhatóság meghozta a határozatot az illetékkel kapcsolatban?

A válasz a törvény szövege alapján.

3. § (3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség
a) a szerződés megkötése napján keletkezik.

Tehát az 1. pont a helyes válasz. Azért azt jó tudni, hogy a határidő az ingatlan szerzésétől, vagy eladásától számított egy év mindkét irányban működik. Tehát az adást, vagy vételt megelőző, vagy követő egy évre is. De, ha plusz mínusz egy éven belül egy másik adásvétel is történik, akkor más szabályok vannak.

Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től

 illetek, illeték-kedvezmény, Nincs kategorizálva   Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
ápr 132012
 

Változik az ingatlan forgalmazással és lízingeléssel foglalkozó cégek illetékfizetési módja. (egységesítésre kerültek) Az ilyen vállalkozások a 4 millió forintnál nagyobb értékű ingatlan esetében is 2 %-os illetékfizetésre kötelezettek. A fenti tevékenységet végző vállalkozásoknak két feltételnek meg kell felelniük: hogy

(1) előző adóévi nettó árbevételüknek legalább 50%-ban e tevékenységből kell származnia
(2) és nyilatkozatban kell vállalniuk a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésekor a bejelentéstől számított két éven belül eladják, illetve a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adják.

A másik változás: Eddig a lakóház építésére alkalmas telek vásárlásához teljes illetékmentességet élvez a vevő, ha nyilatkozik arról, hogy 4 éven belül új lakóházat épít és ahhoz a lakhatási engedélyt is megszerzi. A változás az, hogy öröklési, ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet a természetes személy örököse is igénybe veheti azon határidőig, amíg ez az örökhagyónak rendelkezésre állt. Az örököst is megilleti az illetékmentesség, ha a nevére szóló használatba vételi engedéllyel igazolja a lakóház határidőre történő felépítését.

Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték.

 adásvétel, illeték-kedvezmény   Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Már 192012
 

Kérdés:

Két kisebb ingatlant adok el és egy nagyobbat vásárolok. Milyen mértékben vehető igénybe az illeték kedvezmény?

Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az
illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni.

Értelmezés

Ha vesz egy ingatlant mondjuk 25 millió forint értékben és egy éven belül két ingatlant ad el, akkor a szerzés előtt vagy után keletkezett illetékből saját maga választhatja ki, hogy melyikkel csökkentse az adóalapot, de ha mindkettő vagy előtte, vagy mindkettő utána történt, akkor a szerzéshez legközelebbivel csökkentheti az illeték alapot.

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

 adásvétel, haszonélvezeti jog, illetek, illeték-kedvezmény   Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
feb 222012
 

Kérdés:

“Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?”

Válasz:

Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot:

20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. § szerint számított – haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.
(2) Ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik, ez esetben a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése illetékmentes. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

Ezek szerint első lépésben ki kell számolni a haszonélvezeti jog értékét!
Az egy éves érték a 27 mFt 1/20 része = 1,350,000.- Ft;
A haszonélvezet értékének számítása az életkor alapján az egy éves érték 8-szorosa =10,800,000.- Ft;
Ezzel az értékkel kell csökkenteni az ingatlan értékét az illeték alap kiszámításakor: 27 mFt – 10,8 mFt = 16,200,000.- Ft
A fizetendő illeték értéke 568 eFt

A haszonélvezet bejegyzéséhez ügyvéd kell! Itt kérhet ajánlatot:

Az Ön neve:*
(Hogy szólítsam?)
Milyen témában ír?
E-mail cím:*
Telefonszám:
Ön ebben az ügyben
Az ingatlan
Az adásvételhez
Választás!
Kérem, feltétlenül adja meg az ingatlan értékét,
hogy a legjobb ügyvédi árajánlatot meg tudjam küldeni!
Az ingatlan értéke* (Ft)
Hol van az ingatlan?*
Kérem, részletesen írja le, hogy mi a kérdése:
A következő kérdésre a robotok elleni védelem miatt van szükség
Milyen nap jön hétfő után?
Budapesti ügyvédet tudunk ajánlani, ezért csak olyan érdeklődést várunk, amiben budapesti aláírás minden félnek megfelel. (Külföldön történő aláírás megoldható!)
Figyelem!
Budapesttől nagy távolságra levő ügyfelek kérdéseit csak akkor áll módunkban megválaszolni, ha Ön egyben megbízást is ad a szerződésre. Olyan ügyekben ne keressenek, amit más ügyvéd készített, vagy más ügyvédet kíván megbízni.
Viszont tudjuk, hogy ügyvédi díjban a legjobbat tudjuk kínálni.

Változik az illetéktörvény 2012-ben

 illetek, illeték-kedvezmény   Változik az illetéktörvény 2012-ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
dec 042011
 

2012-ben a 35 évnél fiatalabb lakás vásárlók kérhetik az illeték részletben történő megfizetését. Ez a szabály hasonló módon eddig is érvényben volt, de most egy könnyítés került a törvénybe. 2011-ig ilyen kérelmet minden 35 évnél fiatalabb lakásvásárló benyújthatott, de elfogadása elbírálás alapján történt. Jövőre – tehát 2012-ben – ez a lehetőség bírálás nélkül automatikusan jár majd.

Ami nem változott:

 • továbbra is kérvényezni kell.
 • ha valaki késedelembe esik a részletekkel, akkor az egész hátralevő összeg egyszerre fizetendő!
 • továbbra is 12 hónapos részletfizetés kérhető
 • csak az első lakáshoz jutáskor vehető igénybe

Az illeték fizetési kötelezettség az keletkezés napján lép életbe, tehát, aki éni szeretne ezzel a lehetőséggel lehet, hogy érdemes megvárni a januári határidőt.

Figyelni kell azonban arra, hogy a keletkezés dátuma az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 • adásvételi szerződés megkötésének napja
 • árverés esetén az árverés napja
 • ha hatósági, vagy bírósági úton történik meg a tulajdonszerzés, akkor az ezt eldöntő bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja

Az illeték általános szabályaihoz kattintson ide!
A haszonélvezet illetékét ide kattintva ismerheti meg.

Örökölt telek

 illeték-kedvezmény   Örökölt telek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jún 092011
 

Kérdés:

Örököltünk egy telket. (2 éve) Az ingatlannyilvántartás szerint építési telek. A telken viszont volt egy ingatlan, amire nem volt építési engedély. Elképzelésünk az, hogy most megszerezzük utólag az építési és a lakhatási engedélyt is, azért, hogy illetékmentességet kérünk visszamenőlegesen? Jogcím: telek vásárlás 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel.  Hogyan lehet ezt megoldani?

Válasz:

Az Illeték törvény (Itv.) 16.§. (1) g. pontja szerint is hasonló illetékkedvezmény érvényesíthető a visszterhes szerzésnél és az örökléssel is. Ez tehát rendben volna. A gond az, hogy bejelentésköteles az építési szándék, azaz nem elegendő, ha felépítik az új házat, hanem előtte be is kell jelenteni, hogy eleve ilyen illetékmentességet kívánnak érvényesíteni. A jogszabályhely szerint ezt legkésőbb az öröklési illeték kiszabásáig meg kellett volna megtenni.

16. § (1) Mentes az öröklési illeték alól:
g) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóházépítési szándékáról az örökös legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

 

Az illetékkedvezmény érvényesítéséhez használatbavételi engedélyre van szükség, azonban fennálló épületre a hatóság már csak fennmaradási engedélyt ad, abból pedig kitűnik, mikori az épület, továbbá kérdés, hogy a jelenlegi épület megfelel e a településrendezési tervben előírt mérteknek.

Illetékmentes lakástelek szabályai

 illetek, illeték-kedvezmény   Illetékmentes lakástelek szabályai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
dec 022010
 

Azon telekingatlanok, amelyen az új tulajdonos vállalja, hogy négy éven belül lakást épít illeték kedvezményben részesül. (építési telek) Az illetéket nem kell megfizetnie, de arról nyilatkozatot kell tenni, hogy lakás célú ingatlant épít a telken. Amennyiben a vállalt határidőig nem történik meg az ingatlan használatbavételi engedélyezése, úgy visszamenőlegesen – kamatokkal együtt – meg kell fizetni.

A lakóingatlan használatbavételi engedélyének bemutatási rendje változott. Az NAV nyilvántartja, hogy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének 4 éves határideje mikor jár le. Az NAV lejáratot követő 15 napon belül megkeresi a területileg illetékes építési hatóságot. Amennyiben a hivatal visszaigazolja, hogy a használatbavételi engedély jogerősen kiadásra került, akkor az ingatlan átírási illetékét végleg el lehet felejteni. Ha a hivatal azt igazolja vissza, hogy ez még nem történt meg, akkor az adóhatóság visszamenőlegesen és kamatokkal együtt követelheti az illetéket. Az illetéket adó módjára hajtja be az állam. Végső soron még az is lehet, hogy az ingatlant megterheli a teljes összeggel.