Illeték változások 2013-tól

Várhatóan a családi gazdálkodóknak nem kell illetéket fizetniük termőföld vásárláskor. Fiatalok első lakáshoz jutási kedvezményének mértéke nem változik, viszont a 8 milliós értékhatárról 15 mFt-ra emelkedik az igénybevételi korlát felső határa. A kedvezmény mértéke továbbra is az illeték 50 %-a, de maximum 40 eFt. Ha végigszámoljuk, akkor 2 millió forintnál kisebb lakás vásárlása esetén az...

Nem kell tranzakciós adót fizetni

Az ingatlan adásvétel leggyakrabban banki pénzmozgással jár. Egy 15 milliós adásvételnél a tervezet szerint 15 ezer forintos tranzakciós illetéket kell fizetni. Ez olyan kiadás, amire mind az ingatlan eladónak, mind a vevőnek fel kell készülnie. Ilyen mennyiségű pénz általában bankban van, tehát akár készpénz felvétellel, akár átutalással történik a vételár megfizetése az 1 ezrelékre tervezett...

Egy éven belüli eladás és vétel határideje

Kérdés Ha egy lakást eladok és egy éven belül egy másik lakást vásárolok, akkor az illeték alapja a két lakás értékének különbözete. De mikortól számít az egy év? Attól, … amikor az adásvételi szerződést megkötöttem? amikor a használatbavétel megtörtént? amikor a földhivatalhoz benyújtásra került az adásvételi szerződés? amikor az adóhatóság meghozta a határozatot az illetékkel...

Az illetéktörvény kisebb módosításai 2012 március 1-től

Változik az ingatlan forgalmazással és lízingeléssel foglalkozó cégek illetékfizetési módja. (egységesítésre kerültek) Az ilyen vállalkozások a 4 millió forintnál nagyobb értékű ingatlan esetében is 2 %-os illetékfizetésre kötelezettek. A fenti tevékenységet végző vállalkozásoknak két feltételnek meg kell felelniük: hogy (1) előző adóévi nettó árbevételüknek legalább 50%-ban e tevékenységből kell származnia (2) és nyilatkozatban kell vállalniuk...

Két eladott és egy vásárolt ingatlannál az illeték.

Kérdés: Két kisebb ingatlant adok el és egy nagyobbat vásárolok. Milyen mértékben vehető igénybe az illeték kedvezmény? Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező –...

Mennyi az illeték, ha a haszonélvező veszi meg az ingatlant?

Kérdés: “Egy olyan ingatlant szeretnék megvenni, amire holtig tartó haszonélvezeti jogom van. Az ingatlan piaci értéke 27 millió forint. Én 46 éves vagyok. Mennyi illeték fizetendő az ingatlan megvásárlásakor?” Válasz: Az illeték kiszámítására az illetéktörvény ad egyértelmű magyarázatot: 20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a – 72. §...

Változik az illetéktörvény 2012-ben

2012-ben a 35 évnél fiatalabb lakás vásárlók kérhetik az illeték részletben történő megfizetését. Ez a szabály hasonló módon eddig is érvényben volt, de most egy könnyítés került a törvénybe. 2011-ig ilyen kérelmet minden 35 évnél fiatalabb lakásvásárló benyújthatott, de elfogadása elbírálás alapján történt. Jövőre – tehát 2012-ben – ez a lehetőség bírálás nélkül automatikusan jár...

Örökölt telek

Kérdés: Örököltünk egy telket. (2 éve) Az ingatlannyilvántartás szerint építési telek. A telken viszont volt egy ingatlan, amire nem volt építési engedély. Elképzelésünk az, hogy most megszerezzük utólag az építési és a lakhatási engedélyt is, azért, hogy illetékmentességet kérünk visszamenőlegesen? Jogcím: telek vásárlás 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel.  Hogyan lehet ezt megoldani? Válasz: Az Illeték...

Illetékmentes lakástelek szabályai

Azon telekingatlanok, amelyen az új tulajdonos vállalja, hogy négy éven belül lakást épít illeték kedvezményben részesül. (építési telek) Az illetéket nem kell megfizetnie, de arról nyilatkozatot kell tenni, hogy lakás célú ingatlant épít a telken. Amennyiben a vállalt határidőig nem történik meg az ingatlan használatbavételi engedélyezése, úgy visszamenőlegesen – kamatokkal együtt – meg kell fizetni....

Scroll to top