Földterület átruházása elővásárlási joggal

 adásvétel, elővásárlási-jog   Földterület átruházása elővásárlási joggal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Sze 022010
 

Az állam rácsaphat a földekre?

Igen! Elővásárlási joga van.

2010. szeptember 1 től földterület eladása esetén az államnak elővásárlási joga van.

Ha ingatlan átírás célja az, hogy földterületet, vagy tanyát adjon el valaki, akkor ezt be kell jelenteni az államnak. Az állam a megfelelő szervezete segítségével az ingatlant felvásárolhatja. A felvásárolt földterületeket aztán haszonbérbe adással, vagy fiatal családok gazdálkodásának támogatására hasznosítja.

A rendszer a földterületek, tanyák árának felhajtására is jótékony hatással lesz, mert garantáltan nem fognak alacsonyabb árat írni a felek ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor. Ha az állam él elővásárlási jogával, akkor az állam felé sem lehet utólag árat emelni. Sokan az illeték és a személyi jövedelemadó megfizetése alól úgy bújtak ki eddig, hogy a valódi értéknél kevesebbet írtak az ingatlan adásvételi szerződésbe. Tegnaptól ez már kockázatos lett. A szabály nem csak földterület, hanem tanya vásárlása esetén is érvényes.

Földterület ingatlan adásvételi szerződés kiskapu

A törvény így szól:

"elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók és a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén"

Fűr Zoltán, a Földbróker szakértője szerint: Ha valaki először résztulajdont szerez, akkor utána már nem kell felajánlani az államnak elővásárlásra az ingatlant.

Ami még várat magára

Nem lehet különbséget tenni bármely uniós tagállam két állampolgára között. Ez a rendelet tehát külön nem írja, hogy a külföldiek ingatlan adásvételi szerződésénél a szabályt figyelembe kell venni. De ez még nem aktuális. A külföldiek földterület szerzését jelenleg moratórium korlátozza, amire a kormány hosszabbítást kért. Feltehetőleg a moratórium lejártára már lesz olyan szabály, ami erre is figyelemmel lesz. A leggyakrabban helyben gazdálkodás, állandó lakcím (és helyben tartózkodás), mezőgazdasági végzettség és időnként nyelvismeret feltételeit emlegetik a médiákban, mint a külföldiek föld vásárlásának korlátját. Kérdés: mi lesz a sok zsebszerződéssel?

Mezőgazdasági ingatlan átruházása családon belül

 ajándékozás, illeték-kedvezmény   Mezőgazdasági ingatlan átruházása családon belül bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
aug 292010
 

Csak bizonyos feltételekkel ruházható át …

… a mezőgazdasági ingatlan és ingóság illetékmentesen családtagoknak. Feltételek vannak azért! A megajándékozott családtagnak mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia. Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységgel felhagy az új tulajdonos, akkor az illetékmentessége is megszűnik. Itt nem ajándékozási illetékről beszélünk, hanem visszterhes vagyonszerzési illetékről.


28. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól:
q) a termõföldrõl szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezõgazdasági termelõk gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezõgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékû jog ingyenes átengedése;”

29. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
s.) a termõföldrõl szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezõgazdasági termelõk által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont] megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjármûvet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékû jognak a megszerzése.